Zmiany w programie PROSUMENT

W czerwcu bieżącego roku w programie Prosument wprowadzono kilka znaczących zmian:

 

  • W przypadku otrzymania dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z h taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii. A zatem nie ma prawa odsprzedawać nadwyżki prądu wytworzonego za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii po cenach gwarantowanych.
  • Od roku 2016 spadanie wysokość dotacji (z 40% do 30%) na inwestycje w małe elektrownie wiatrowe, mikrokogenerację mocy do 40 kWp oraz fotowoltaikę.
Top