fotowoltaika

Dotacje 40% do fotowoltaiki z kredytem 1% w Podlaskim

Dotacje 40% do fotowoltaiki z kredytem 1% w Podlaskim

<div><strong>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”</strong></div> <!–more–> <div>Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO<sub>2</sub> w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez […]

Czytaj dalej →

Top