2016

Dotacje 40% do fotowoltaiki z kredytem 1% w Podlaskim

Dotacje 40% do fotowoltaiki z kredytem 1% w Podlaskim

<div><strong>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”</strong></div> <!–more–> <div>Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO<sub>2</sub> w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez […]

Czytaj dalej →

Dotacje do 85% na mikroinstalacje fotowoltaiczne w Twojej firmie

Dotacje do 85% na mikroinstalacje fotowoltaiczne w Twojej firmie

W kwietniu 2016 roku w Woj. Podlaskim zostanie ogłoszony konkurs na odnawialne źródła energii. Na dotacje  przeznaczonych jest aż 80 mln zł. Na priorytetowe traktowanie liczyć m.in. przedsiębiorstwa planujące wdrożenie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE. Wysoki poziom finansowania umożliwia zwrot inwestycji po 2 latach.

Czytaj dalej →

Top