Przygotowanie projektu koncepcyjnego instalacji

Pierwszym krokiem do wykonania własnej instalacji OZE powinno być przygotowanie projektu koncepcyjnego instalacji.

Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się nabory wniosków o dofinansowanie ze środków UE na zakup i montaż instalacji OZE, w szczególności paneli fotowoltaicznych. W związku z tym każdy inwestor zainteresowany fotowolaiką, powinien już teraz rozpocząć procedury związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i zgód na wybudowanie swojej własnej elektrowni. Podstawowym dokumentem jest przygotowanie projektu koncepcyjnego, w którym ustalone zostaną warunki techniczne wykonania instalacji oraz opłacalność kosztowa instalacji i okres w jakim uzyskamy zwrot kosztów. Przygotowujemy tego typu projekty i dodatkowo zawieramy w ich treści zawieramy informacjie o okresie zwrotu poniesionych kosztów po uzyskaniu dofinansowania.

Top