Program PROSUMENT na Warmii i Mazurach

Program Prosument, do którego przystąpił niedawno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, umożliwia osobom fizycznym,


wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż mikroinstalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii do produkcji ciepła i prądu z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci.

Mikroinstalacje, na które można pozyskać dotacje to: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, układy mikrokogeneracyjne, a także małych elektrownie wiatrowe. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia finansowego dla wymiany istniejących już instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Top