Kolektory słoneczne

Do bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej i wytwarzania ciepła służą różnego rodzaju wymienniki ciepła zwane KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI. Urządzenia te są dużą konkurencją dla tradycyjnych kotłów wodnych ogrzewanych spalaniem. Instalacje kolektorów słonecznych pozwalają zaoszczędzić minimum 50% rocznego zapotrzebowania na energię cieplną dla otrzymywania ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym.

Kolektor słoneczny jest urządzeniem służącym do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna, która dociera do kolektora zamieniana jest na energię cieplną. Nośnikiem ciepła może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Top