Fotowoltaika

Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna (energetyka słoneczna). Jest ona jednym z najbardziej obiecujących, odnawialnych źródeł energii, która przynosi wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Dotyczy to wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną zajmuje się dziedzina nauki i techniki zwana Fotowoltaiką. Polega na wytwarzaniu prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Nasza firma świadczy usługi doradztwa z zakresu doboru odpowiednich komponentów, usługi montażu oraz przeprowadzenia wszelkich formalności związanych instalacją paneli fotowoltaicznych. Zajmujemy się również pozyskaniem finansowania bankowego lub dotacji.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne to elektrownie, których moc wytwórcza nie przekracza 40 kW. Zgodnie z polskim prawem tej wielkości systemy nie wymagają pozwoleń na budowę, koncesji na wytwarzanie prądu, prowadzenia działalności gospodarczej, decyzji środowiskowych a operator sieci elektrycznej przyłącza je na własny koszt na zasadach zgłoszenia. Mikroinstalacje fotowoltaiczne doskonale sprawdzają się jako alternatywne zasilanie w prąd elektryczny budynków mieszkalnych, gospodarczych czy siedzib małych firm. Zespół baterii słonecznych ułożony na dachu domu, stodoły, lub np. postawiony na ziemi, wyposażony w dodatkowe akcesoria, nazywany jest instalacją fotowoltaiczną. Właściciel instalacji fotowoltaicznej korzysta podwójnie. Wytwarza darmowy prąd na własne potrzeby, a nadwyżki energii może sprzedawać do krajowej sieci energetycznej.

Małe i duże instalacje fotowoltaiczne – to elektrownie, których moc wytwórcza nie przekracza 40 kW. Zgodnie z polskim prawem tej wielkości systemy wymagają z reguły pozwolenia na budowę, koncesję na wytwarzanie prądu, prowadzenia działalności gospodarczej, a gdy ich powierzchnia przekracza 1 ha decyzję środowiskową. Inwestor musi także pokryć koszty przyłączenia do sieci oraz uzyskać odpowiednie warunki przyłączeniowe.

Schemat działania mikroinstalacji:

fotowoltaika-mikroinstalacje

Top