BOŚ rozpoczyna nabór wniosków do programu PROSUMENT

BOŚ informuje, że preferencyjne dofinansowanie z programu EKoKredyt Prosument może zostać udostępnione osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie (posiadającym prawo własności, w tym współwłasność, lub użytkowanie wieczyste), a także wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zarządzającym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Warunkiem uzyskania dotacji i preferencyjnego kredytu z programu EKoKredyt Prosument w BOŚ Banku – zgodnie z ogólnymi zasadami programu realizowanego przez NFOŚiGW – będzie montaż wyłącznie źródła energii elektrycznej (małe elektrownie wiatrowe, mikrokogenercja lub fotowoltaika – o mocy do 40 kWe) lub montaż źródła energii elektrycznej połączonego ze źródłem energii cieplnej (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne – o mocy do 300 kWt) Zasady programu nie przewidują instalacji wyłącznie źródła energii cieplnej.

BOŚ potwierdza, że dofinansowanie będzie dostępne w formie dotacji, której wysokość wyniesie w przypadku źródeł energii elektrycznej – 40% w roku 2015 oraz 30% w roku 2016, a dla źródeł ciepła – 20% w 2015 r. i 15% w roku 2016.

W przypadku projektów łączących instalację źródła energii elektrycznej i źródło ciepła, udział procentowy dotacji będzie ustalany proporcjonalnie do ich mocy nominalnej.

EKoKredyt Prosument zakłada też przyznanie – obok dotacji – kredytu oprocentowanego na 1% i przyznanego maksymalnie na 15 lat. Okres ten może być jednak krótszy, co uzależnia się od okresów gwarancji wystawionej przez producentów urządzeń oraz formy zabezpieczenia kredytu.

Źródło: www.gramwzielone.pl , www.bosbank.pl

Top