mir

Dotacje 40% do fotowoltaiki z kredytem 1% w Podlaskim

Dotacje 40% do fotowoltaiki z kredytem 1% w Podlaskim

<div><strong>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”</strong></div> <!–more–> <div>Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO<sub>2</sub> w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez […]

Czytaj dalej →

Dotacje do 85% na mikroinstalacje fotowoltaiczne w Twojej firmie

Dotacje do 85% na mikroinstalacje fotowoltaiczne w Twojej firmie

W kwietniu 2016 roku w Woj. Podlaskim zostanie ogłoszony konkurs na odnawialne źródła energii. Na dotacje  przeznaczonych jest aż 80 mln zł. Na priorytetowe traktowanie liczyć m.in. przedsiębiorstwa planujące wdrożenie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE. Wysoki poziom finansowania umożliwia zwrot inwestycji po 2 latach.

Czytaj dalej →

Zmiany w programie PROSUMENT

Zmiany w programie PROSUMENT

W czerwcu bieżącego roku w programie Prosument wprowadzono kilka znaczących zmian:   W przypadku otrzymania dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z h taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii. A zatem nie ma prawa odsprzedawać nadwyżki prądu wytworzonego za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii po cenach gwarantowanych. Od roku 2016 spadanie wysokość dotacji […]

Czytaj dalej →

BOŚ rozpoczyna nabór wniosków do programu PROSUMENT

BOŚ rozpoczyna nabór wniosków do programu PROSUMENT

BOŚ informuje, że preferencyjne dofinansowanie z programu EKoKredyt Prosument może zostać udostępnione osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Czytaj dalej →

Program PROSUMENT na Warmii i Mazurach

Program PROSUMENT na Warmii i Mazurach

Program Prosument, do którego przystąpił niedawno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, umożliwia osobom fizycznym,

Czytaj dalej →

Top